8. februar 2010

Hva må en lærer kunne?

Hva er det minste en lærer kan kunne uten å være ute av stand til å fungere i dagens skolehverdag?
Hva kan man stille av krav? Hva bør en forvente av at lærere bruker av tid på oppdatering midt i en ellers svært så hektisk hverdag?
Vi er vel ganske like de fleste av oss - det som blir tredd nedover ørene våre er ikke motiverende å bruke mye ekstra tid på. Og tid - det kreves for å orientere seg og til å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter.
På den annen side - om vi ikke oppdaterer oss, for eksempel mtp web 2.0, hva vil det ha for konsekvenser for elevene vi skal dyktiggjøre? Og - hvilke konsekvenser får det for lærerkolleger med IKT-kompetanse som må "trekke lasset" i forhold til arbeid med IKT. "Det overlater jeg til "Mette". Hun er så flink med data."
Slik jeg ser det danner det seg ulike sjikt i forhold til dette. Alt fra dem som virkelig har minimalt med kunnskaper, til dem som kanskje har gått litt i den andre grøften - det faglige drukner litt i alle effektene. Dernest har vi dem midt i mellom, som mestrer en del ting godt og andre lite eller ikke i det hele tatt.
Men tilbake til spørsmålet mitt - hva er det minste man kan kunne og likevel fungere i skolen i dag? Svaret på det vet jeg ikke, men jeg prøver å finne det ut:)

2 kommentarer:

  1. Det kan kanskje virke litt overveldende for de som kan lite, men lærere bør i det minste kunne like mye som elever i videregående klasse 1, mener jeg. Denne fagplanen kan være et sted å begynne: http://docs.google.com/Edit?docid=a7rwggpf9dd_7gmp4sfc9

    SvarSlett