13. mars 2010

I need my teachers to learn

Denne filmens budskap er klart. Om vi ikke anstrenger oss litt for å henge med, er det elevene våre det kan gå ut over. Litt satt på spissen kanskje, men dog...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar